10 อันดับ รับจัดบูธและงานแสดงสินค้า

บูธแสดงสินค้า

Top 10 booths and trade shows

product exhibition It is an event that everyone is interested in gaining access to more services. Arrangement of booths to showcase products to be outstanding, beautiful, demonstrating the readiness and strength of the company or the products and services of the booth. At present, the acceptance of the exhibition booths has attracted a lot of attention from consumer customers. Many entrepreneurs therefore trust to use the service of exhibition booths or various activities. It is another marketing tool. which the feedback received, whether to publicize products and services to increase sales channels to display products and services to find business partners to survey competitor information or to create a customer base, etc., for those who are looking for a good booth company We’re ready.


G-ORGANIZER

Genetic Organizer จะสามารถรับจัดงาน Event Organizer ได้ครบทุกความต้องการของการทำ IMC Solutions, EVENT & PR Marketing ช่วยสร้างความสะดวกและขจัดความยุ่งยากในการจัดจ้างหลายๆ supplier เพราะเราสามารถดูแลควบคุมจัดการ ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนจัดงาน การออกแบบ การผลิต ติดตั้ง รื้อถอน อีกทั้งมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน จึงสามารถจัดงานพร้อมการทำข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบวงจร

เว็บไซต์ : www.g-organizer.com

เบอร์โทรติดต่อ : 089-451-4050

Facebook : https://www.facebook.com/page.genetic.organizer


I EVENT

I EVENT has arisen from the company I Like Web Co., Ltd. Has an idea to continue the work of customers of Ilike Web Co., Ltd. Coming from the website line, the company has set up I EVENT in order to support the company’s customers and also provide services to department stores, companies and general public who have used I EVENT’s services as well. I EVENT is pleased. much to make the job or business of the customer or a guest success or work has happened and complete

Website :  www.igroupall.com

Contact number : 0829809952

Facebook :  https://www.facebook.com/Igroupall/


Bunjerd

Banjerd Co., Ltd. was established since 2006. It is a team with more than 10 years of experience in communication, marketing and design. Its mission is to meet the growing demand for effective communications and integrated marketing solutions.

Bunjerd, one of Thailand’s leading trade show organisations, is here to support your growth and help you become one of the market leaders in the region. with a professional team can facilitate your marketing activities in Thailand with special events and marketing skills such as Brand Launch Event Management,Exhibition Design and Production,Marketing Event Management,Dealership and seminars

Website : www.bunjerdagency.com

Contact number: 086-3154156, 082-5639666

Facebook : https://www.facebook.com/bunjerdagency/


EKMAN PLUS

บูธแสดงสินค้า

Ekman Plus Co., Ltd. was established in 1999 from the experience of working in advertising business, Advertising Agency and marketing. Later, he stepped into Event Marketing until being called a full organizer. Ekman Plus has cultivated and accumulated over 20 years of experience in both marketing strategy planning and management of marketing activities

Website :  ekmanplus.com

Contact number : 081 492 9888

Facebook :  facebook.com/ekmanplus


A CHI ACTIVATION

บูธแสดงสินค้า

Achi Activation Company Limited provides marketing communication services. By using both online and offline tools, whether it is outdoor advertising media, mobile media, social media, and marketing and sales promotion activities…all forms…all over the country. including business operations All kinds of entertainment both Thai and foreign artists

There are also advertisements here. and marketing activities that are available for you to choose from perfectly and in a variety with work experience Advertising media and marketing activities for more than 10 years, operating in all forms of marketing and sales Nationwide, such as Road Booth showrooms and exhibition booth promotional activities. mini concert product launch and other campaigns

Website : www.achi.co.th

Contact number : 09-2893-9565, 08-4909-8666

Facebook : https://www.facebook.com/achiactivation


PETERSON EXHIBITION

บูธแสดงสินค้า

Booth company Confidence in meeting customer needs, service, creativity in every process as well as production for maximum efficiency That depends on the development in every aspect of the organization, which is the first step, the next step is to develop the work to achieve efficiency. highest customer satisfaction Paterson is a company that rents and manufactures a full range of equipment for trade shows and provides consulting services for exhibitions and all types of exhibitions since 1996 for more than 20 years under the concept of

This is the person behind your success.” Every mission is valuable. For always Peterson Ready to offer to participate in the creation to make your work the most successful, Peterson’s answer to all aspects of the exhibition.

Website : petersonbooth.com

Contact number : 02-1471950, 02-1471937, 081-9495722

Facebook : https://www.facebook.com/peterson.exhibition


S2 Organizer

บูธแสดงสินค้า

S to Organizer We believe in providing good service to build long-term customer engagement. More than just doing it to finish each event, today S2 Organizer Ready to manage all types of marketing activities By working systematically, quickly, keeping up with trends and new technologies along with adding more creative ideas to make every event different and to impress the attendees Because customer success is also success here.

Website :  www.s2organizer.com

Contact number : 02 934 7889-93

Facebook :  https://www.facebook.com/S2Organizer/


FATTWO ORGANIZER

บูธแสดงสินค้า

Fat Two Co., Ltd., with over 20 years of work experience, every work is guaranteed. Able to answer questions in terms of ideas variety of creativity “Let’ me brighten nothing is impossible” Let us be the answer to the design, production, event, booth, interior, print, shop and online advertising. with value above price The team is sincere and pays attention to every detail in every work piece.

Website :  www.fatwoorganizer.com

Contact number : 02-561-0994, 086-303-5732

Facebook :  https://www.facebook.com/fattwo.organizer


IDEA AD GROUP

บูธแสดงสินค้า

Idea Ad Co., Ltd. was established in 2009 to operate a design business. shop decoration Production of advertising media at the point of sale. Distributing foldable booth equipment. Produce high quality inkjet and digital print media. Acrylic, plastic, wood and metal material processing, billboard production Booth structure, show floor, product showroom Booth and Exhibition display

The company offers a One Stop Service from the Perspective 3D image design process to allow customers to see virtual images of the job site. until the production process We are ready with a team of skilled craftsmen who have experience in booth construction. and modern machinery The whole work process is a team within the company. allowing customers to receive fast service easy to modify Solve problems easily by focusing on the matter of responsibility punctuality It’s the key to work.

Website : https://www.ideaad.co.th/

Contact number : 02-538-0844

Facebook : https://www.facebook.com/adidea


ZODA AGENCY

บูธแสดงสินค้า

Soda Agency here provides integrated marketing communications (IMC) planning services with a professional team. event planning experience Marketing communication for more than 10 years, whether organizing a full range of events, launching booths , do digital marketing and all forms of publicity advertisements With quality and professionalism, there are more than 3,000 customers.

Website : https://www.zoda-agency.com/

Contact number : 094-565-4563 ,098-545-4563

Facebook : https://www.facebook.com/ZODAAGENCY/