ข้อเข่าเสื่อมหรอ ? แนะนำเลย 10 ผลิตภัณฑ์ ตัวช่วย อาหารเสริมบำรุงข้อเข่าที่ดีที่สุดในขณะนี้

ezgif-1-4619bc1a8e

ข้อเข่าเสื่อมหรอ ? แนะนำเลย 10 ผลิตภัณฑ์ ตัวช่วย อาหารเสริมบำรุงข้อเข่าที่ดีที่สุดในขณะนี้

  • ข้อเข่าเสื่อม เป็นสาเหตุหลักของอาการปวดเข่าที่พบได้มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะเกิดตามธรรมชาติแล้ว ยังสามารถเกิดก่อนวัยได้อีกด้วย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดอุบัติเหตุที่ข้อเข่าตั้งแต่อายุยังน้อย การเล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกต่อข้อเข่ามากๆ หรือการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมบ่อยๆ
  • การใส่รองเท้าส้นสูงมีส่วนทำให้เกิดอาการปวดข้อเข่าได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องใส่จริงๆ ก็ควรพักเท้าทุกๆ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
  • การออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า เพื่อให้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงช่วยพยุงข้อเข่า และถ่ายเทน้ำหนักจากข้อเข่ามาที่กล้ามเนื้อ จะช่วยลดอาการปวดเข่าได้

ข้อเข่า คือ ข้อต่อที่ประกอบขึ้นจากกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และลูกสะบ้า นอกจากนั้นแล้วยังประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน เส้นเอ็น เส้นประสาท และหลอดเลือด ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้สามารถเกิดการบาดเจ็บ ติดเชื้อ และเกิดสภาวะอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดเข่าขึ้นได้

โดยอาการปวดเข่านั้นอาจเป็นการเกิดแบบเฉียบพลัน หรือเป็นแบบเรื้อรังที่ค่อยๆ พัฒนาความรุนแรงของโรคไปตามกาลเวลา หากเกิดอาการปวดเข่าแล้ว จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัว รู้สึกรำคาญ เดินไม่สะดวก หรือรู้สึกว่าไม่สามารถลงน้ำหนักไปบนขาข้างที่มีอาการปวดได้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่นๆ และคุณภาพชีวิต

อาการปวดเข่า เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

อันที่จริงแล้ว สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่านั้นมีมากมายหลากหลายข้อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ อายุ น้ำหนักตัว ระดับความหนักของกิจกรรมที่ทำ หรือแม้กระทั่งปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆ ก็ส่งผลให้เกิดอาการปวดเข่าด้วยเช่นกัน สาเหตุของอาการปวดเข่าที่พบได้มาก มีดังนี้

1. ข้อเข่าเสื่อม 

เป็นสาเหตุหลักของอาการปวดเข่าที่พบได้มากที่สุด ซึ่งแม้ว่าโรคนี้จะไม่ได้เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต แต่ก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ร่างกายจากอาการเจ็บปวดดังกล่าวได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ป่วยเดินได้ไม่เหมือนเดิม เช่น เดินตัวเอียง เดินแล้วต้องเอนตัวไปมา หรือต้องมีคนคอยพยุงเวลาเดิน เป็นต้น

ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวผู้ป่วยเอง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเช่นกัน อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรืออาการผิดปกติของส่วนอื่นๆ ของร่างกายตามมาได้ เช่น อาการปวดหลัง เป็นต้น

อาการของข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกและปานกลางนั้น ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อมีแรงกดบีบลงบนผิวข้อเข่ามากๆ เช่น ตอนลุกยืนจากท่านั่ง การนั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งยองๆ หรือเดินขึ้นลงบันได และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เข่ามีเสียงดังกรอบแกรบขณะงอหรือเหยียดเข่า เป็นต้น

หากเป็นในข้อเข่าเสื่อมระยะหลังแล้ว อาการปวดเข่ามักเกิดทุกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อเข่า มีการยืน การเดิน และอาจพบอาการผิดรูปของข้อเข่า มีเข่าโก่ง ข้อเข่าติด งอเหยียดได้ไม่สุดร่วมด้วย

  • ข้อเข่าเสื่อมที่เกิดจากการเสื่อมตามธรรมชาตินั้น อาจเกิดจากการใช้งานข้อเข่ามากเกินไปต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ จากการทำกิจกรรม ซ้ำๆ จนทำให้เกิดการสึกหรอของผิวข้อเข่า พบมากในผู้ที่เล่นกีฬาบางชนิดบ่อยๆ เช่น การออกกำลังกายประเภทที่มีแรงกระแทกต่อข้อเข่ามาก หรือผู้ที่ทำงานแบบเดิมซ้ำๆ เช่น การยกของหนักเป็นประจำ เป็นต้น
  • ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย นอกจากอาการข้อเข่าเสื่อมจะเกิดตามธรรมชาติได้แล้ว ยังสามารถเกิดก่อนวัยได้อีกด้วย ซึ่งการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยนั้น เป็นผลพวงมาจากการเกิดอุบัติเหตุที่ข้อเข่าตั้งแต่อายุยังน้อย การเล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกต่อข้อเข่ามากๆ หรือแม้กระทั่งการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมบ่อยๆ ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ด้วยเช่นกัน
  • ข้อเข่าเสื่อมอาจเป็นผลของโรคบางชนิด รวมถึงผลจากความผิดปกติอื่นๆ ในบริเวณข้อเข่า (ภาวะข้อเข่าเสื่อมทุติยภูมิ) เช่น  ภาวะกระดูกข้อเข่าตายจากการขาดเลือด (Osteonecrosis of knee)  ภาวะกล้ามเนื้อต้นขาลีบ (Quadriceps muscle atrophy)  โรคกระดูกพรุนอักเสบ (Osteochondritis dissecans: OCD) เป็นต้น

2. Patellofemoral Pain Syndrome หรือ Runner’s Knee

เกิดจากกระดูกอ่อนที่รองลูกสะบ้าอยู่นั้นมีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพไป ซื่งมีสาเหตุจากการที่มีแรงกดที่มากเกินไปต่อลูกสะบ้า หรืออาการกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าและต้นขาไม่สมดุล ทำให้กล้ามเนื้อบางส่วนดึงตัวลูกสะบ้าออกไปจากตำแหน่งที่เคยอยู่ จึงก่อให้เกิดอาการปวดขึ้น โดยเฉพาะตอนเดินลงบนทางลาดชัน และเดินลงบันได

3. โรคข้ออักเสบบางชนิด

เช่น รูมาตอยด์ เกาต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากอาการปวดแล้ว ยังก่อให้เกิดอาการอักเสบของข้อ คือ อาการบวม แดง ร้อน และเกิดเข่าติดได้เช่นกัน

4. หมอนรองข้อเข่าและเส้นเอ็น

ภายในหรือรอบๆ ข้อเข่าได้รับบาดเจ็บ เช่น หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด เอ็นไขว้หน้าขาด เอ็นเข่าด้านในได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น

วิธีดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานเมื่อมีอาการปวดเข่า

สำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองเริ่มมีอาการปวดข้อเข่า และกังวลว่าอาจจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นในอนาคต สามารถนำวิธีปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐานเหล่านี้ไปลองปรับใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเข่าเบื้องต้นด้วยตนเองได้

1. การควบคุมน้ำหนัก

สำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วน ควรเริ่มควบคุมอาหาร รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ ในปริมาณที่พอเหมาะ เพราะ you are what you eat กินอย่างไรได้อย่างนั้น หากเราเลือกรับประทานได้ดี น้ำหนักก็จะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ก็จะทำให้น้ำหนักไปตกที่ข้อเข่าน้อยลง ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่า และหลีกเลี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

2. การออกกำลังกาย ป้องกันอาการปวดเข่า

เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า เพื่อให้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงช่วยพยุงข้อเข่า และถ่ายเทน้ำหนักจากข้อเข่ามาที่กล้ามเนื้อ ทำให้ข้อเข่าไม่ต้องรับน้ำหนักมากจนเกินไป สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยท่าบริหารร่างกายที่ไม่มีแรงกระแทกจากน้ำหนักของร่างกาย โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับช่วงอายุของแต่ละบุคคล ซึ่งหากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ก็ควรออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่อข้อเข่าน้อยเป็นประจำ เช่น การว่ายน้ำ การเดิน การเต้นแอโรบิกที่ไม่มีท่าที่ต้องกระโดด การปั่นจักรยานอยู่กับที่ เป็นต้น

สำหรับกลุ่มคนที่อายุยังไม่มากนัก ก็สามารถเลือกออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ๊อกกิ้งเบาๆ การเดินเร็ว การเต้นแอโรบิค หรือการทำบอดี้เวทเทรนนิ่ง (Body Weight Training) ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจเช่นกัน (ดูตัวอย่างท่าออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดเข่าได้ ที่นี่)

3. การปรับไลฟ์สไตล์และท่าทางต่างๆ ที่เหมาะสม

  • ควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ทุก 20-30 นาที พยายามลุกจากที่นั่งไปเดินบ้าง ซึ่งนอกจากจะหลีกเลี่ยงอาการปวดข้อเข่าแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ได้เกิดอาการปวดที่กล้ามเนื้อบริเวณคอและบ่าทั้งสองข้าง หรือ ออฟฟิศซินโดรม ได้อีกด้วย
  • การจัดท่านั่งให้ถูกต้องเหมาะสม ควรนั่งเก้าอี้แทนการนั่งพื้น จะทำให้ลุกได้ง่ายขึ้น เพราะมีการใช้แขนช่วยยันตัวขึ้นตอนลุกจากที่นั่ง ทำให้เกิดกดที่ข้อเข่าน้อยลง การใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเวลาเดิน
  • หลีกเลี่ยงการนั่งที่ต้องมีการงอเข่าหรือพับเข่ามากๆ เป็นเวลานานๆ เช่น การนั่งยองๆ นั่งสมาธิ นั่งพับเพียบ เนื่องจากท่านั่งเหล่านี้ทำให้เกิดแรงกดที่ผิวข้อเข่าเป็นอย่างมาก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมได้ในอนาคต
  • ควรหลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้าง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคดและอาการปวดข้อเข่าได้ในอนาคต โดยเฉพาะข้อเข่าด้านที่มักจะไขว้อยู่ด้านบนตลอด หรือแม้แต่การใส่รองเท้าส้นสูงก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อเข่าได้ ควรหลีกเลี่ยงหากทำได้ แต่หากมีความจำเป็นต้องใส่จริงๆ ก็ควรพักเท้าทุกๆ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

4. รับประทานยาแก้ปวด

หากมีอาการปวด เช่น ยา Paracetamol Ibuprofen เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า อาการปวดเข่านั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น การรักษาก็มีความจำเพาะเจาะจงต่อโรคแตกต่างกันไป แต่การป้องกันและดูแลตัวเองก็ยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ผู้ป่วยควรดูแลตัวเองตามคำแนะนำเบื้องต้นที่ได้กล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีอาการปวดเข่ามานานเป็นระยะเวลานึงแล้วไม่หาย หรือเป็นๆ หายๆ ไม่หายสนิท แนะนำให้เข้าพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดจะดีที่สุด

อาหารเสริมต่างๆ ที่นิยมรับประทานกัน เช่น คอลลาเจน ที่หลายคนเชื่อว่าจะช่วยบำรุงข้อเข่า… ปัจจุบันมีข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุว่าคอลลาเจนสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้บ้าง อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันผลของคอลลาเจนเป็นยาในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมหรือเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม เช่นเดียวกันกับสาร กลูโคซามีน (Glucosamine) หรือ คอนดรอยติน (Chondroitin)   สารในกลุ่มนี้เป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ชัดเจนว่าสามารถใช้ลดอาการปวดข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อมได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแสบร้อนบริเวณข้อเข่า แต่จะได้ผลในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ไม่รุนแรง แต่มีข้อควรระวัง กล่าวคือสารในกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมได้ และไม่ควรใช้ในคนที่ไม่มีอาการปวดข้อเลย เพราะพบว่ามีประโยชน์เพียงพอในผู้ป่วยกลุ่มนี้

ข้อเข่าเสื่อมหรอ ? แนะนำเลย 10 ผลิตภัณฑ์ ตัวช่วย อาหารเสริมบำรุงข้อเข่าที่ดีที่สุดในขณะนี้


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mikado Collagen Type II – มิกาโดะ คอลลาเจนไทพ์ทู และ น้ำมันงาดำ

สำหรับแบรนด์ Mikado เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงกระดูกและข้อ อุดมไปด้วย Collagen Type II หรือ โปรตีนที่สำคัญของร่างกาย ช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อให้แข็งแรง และช่วยดูแลปัญหาโรคข้อเสื่อม โดยแบรนด์ Mikado มีปริมาณ Collagen Type II มากถึง 40 มิลลิกรัมต่อแคปซูล ซึ่งจากการวิจัยพบว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน จึงทำให้การทาน Collagen Type II ของแบรนด์ Mikado เพียงวันละ 1-2 แคปซูล ก็จะช่วยบรรเทาอาการและลดการอักเสบของข้อเข่าเสื่อมได้ดี พร้อมช่วยลดอาการปวดข้อ ข้อเข่าติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Mikado ยังอุดมไปด้วย Calcium L – Threonate มากถึง 460 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นแคลเซียมชนิดพิเศษที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ 100% และมากกว่าแคลเซียมชนิดอื่น ๆ และยับยั้งการสลายตัวของกระดูก อีกทั้งยังมีน้ำมันงาดำ หรือ Black Sesame Oil ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด อาทิเช่น วิตามินบี แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม เป็นสารบำรุงที่จะช่วยลดอาการปวดเข่า ปวดข้อ ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ช่วยลดความเครียด บำรุงระบบประสาทและสมอง ช่วยบำรุงเลือด ช่วยบำรุงซ่อมแซมผิวไม่ให้เหี่ยวแห้ง และมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ ซึ่งจะช่วยในเรื่องเพิ่มน้ำในบริเวณข้อต่อ เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์จากส่วนผสมอีกมากมาย เช่น สารสกัดจากขมิ้นชัน วิตามิน ซี วิตามิน ดี3 และวิตามิน เค1 ดังนั้นแบรนด์ Mikado ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงเหมาะกับการบำรุงกระดูก ข้อต่อและข้อเข่า พร้อมเสริมสร้างกระดูก และร่างกายให้แข็งแรง สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ส่วนประกอบ :

Calcium L-Threonate (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต) 460 mg.

Black sesame oil (น้ำมันงาดำ) 350 mg.

Fish Collagen Peptide (คอลลาเจนจากปลา) 100 mg.

Magnesium Oxide (แมกนีเซียมออกไซด์) 55 mg.

Collagen Type II (คอลลาเจน ไทพ์ ทู) 40 mg.

Vitamin C (วิตามิน ซี) 15 mg.

Turmeric Extract (สารสกัดจากขมิ้นชัน) 5 mg.

Vitamin D3 (วิตามิน ดี3) 0.50 mg.

Vitamin K1 (วิตามิน เค1) 0.50

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

เลขที่ อย. : 16-1-06765-5-0077

ราคา : 285 – 950 บาท

ซื้อสินค้าได้ที่ Lazada | Shopee


อาหารเสริมผู้สูงอายุ GH3

อาหารเสริมผู้สูงอายุ GH3 แก้อาการเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง อ่อนเพลียเรื้อรัง ปัญหาอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง แก้ได้ด้วยอาหารเสริม GH3 ‘สูตรรวมกรดอะมิโนโปรตีนมากกว่า 10 ชนิดที่ร่างกายขาด’ ทำหน้าที่ฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายที่เสียสมดุลด้านพลังงาน ให้เรากลับมามีพละกำลัง แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาว GH3 ช่วยให้นอนหลับสนิท ตื่นมาสดชื่น รู้สึกมีพลังตลอดทั้งวัน

GH3 ช่วยให้หายอ่อนเพลียได้อย่างไร

อาการเหนื่อยง่ายร่างกายอ่อนเพลียมีสาเหตุหลักเกิดจากร่างกายเสื่อมสภาพลงจากอายุที่เพิ่มขึ้นและการใช้งานร่างกายหนักสะสม จนเซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพ ร่างกายจึงเสียสมดุลและไม่มีกำลังวังชาเหมือนแต่ก่อนในวัยเด็กร่างกายแม้จะอดนอนทำงานหนักเที่ยวหนักมากแค่ไหน ร่างกายก็ยังเต็มไปด้วยพลัง แต่เมื่ออายุมากขึ้น หากเราขาดการบำรุงซ่อมแซมเซลล์อย่างสม่ำเสมอ เซลล์ร่างกายก็จะเสื่อมสภาพเร็ว ทำให้แม้เราจะนอนเยอะแค่ไหน เราก็ยังรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรงนั่นเอง

กรดอะมิโนใน GH3 ช่วยเสริมพลัง และซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพปรับสมดุลร่างกาย

เมื่อเราอายุมากขึ้น เซลล์ก็จะค่อยๆทรุดโทรมลงไป และยิ่งเซลล์ขาดสารอาหารไปบำรุงเซลล์ก็จะยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เซลล์ที่ตายไปก็ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นมาทดแทนได้ทัน อวัยวะต่างๆก็จะยิ่งทำงานได้แย่ลง ทำให้ร่างกายเสียสมดุลสุขภาพและก่อให้เกิดอาการและโรคต่างๆตามมามากมาย หรือเรียกรวมว่า “โรคและอาการชราภาพในผู้สูงอายุ” และอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ก็เป็นอาการชราภาพที่นำมาเป็นอันดับต้นๆ เป็นสัญญาณของเซลล์ในร่างกายที่ทรุดโทรมลง

– GH3 สูตรวิจัยรวมกรดอะมิโนบำรุงเซลล์คุณภาพสูง

สูตรบำรุงซ่อมแซมระดับเซลล์ อาหารเสริม GH3 เป็นสูตรวิจัยที่รวมกรดอะมิโนโปรตีนคุณภาพสูงมากกว่าสิบชนิด ซึ่งล้วนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตGH ซึ่งGHนี้เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ GH3ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สำคัญเช่น แอลออร์นิทีน แอลกลูตามีน แอลอาร์จินีน แอไกลซีน แอลไอโซลิวซีน แอลไลซีน แอลวาลีน แอลลิวซีน และยังมีวิตามินเกลือแร่จากพืชผักธรรมชาติ ซึ่งล้วนช่วยซ่อมแซมเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพ และสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น อวัยวะต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบร่างกายเรากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– GH3 สุดยอดสูตรบำรุงระดับเซลล์

ปรับสมดุลและเพิ่มพลังให้กับร่างกาย

GH3 คืออาหารเสริมบำรุงเซลล์คุณภาพสูง ช่วยปรับสมดุลย้อนวัยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเมื่อวัยเยาว์ ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ประกอบขึ้นจากการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆมากมายอย่างมีสมดุล และทุกๆอวัยวะนั้นสร้างขึ้นจากการรวมตัวกันของเซลล์นับล้านๆเซลล์ ในวัยเด็กแทบทุกเซลล์เราแข็งแรงสมบูรณ์เราจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แต่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วเราซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้ไม่ทัน เซลล์แต่ละเซลล์ก็แก่ตัวและทำงานแปรปรวน จึงเป็นสาเหตุให้เรารู้สึกอ่อนแออ่อนเพลีย และมีโอกาสเสี่ยงตามมาด้วยโรคเรื้อรังมากมานั่นเอง

– สูตรวิจัยจากอเมริกา

เพื่อการบำรุงเซลล์ที่ดีที่สุด

จากการวิจัยต่อเนื่องอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ทาน GH3 จึงเป็นอาหารเสริมที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแก่ผู้ทานอย่างแท้จริง เรามีการรับรองผ่านมาตราฐานอาหารเสริมอย่างครบถ้วนดังนี้ อย. เลขที่ 10-1-04741-1-0414, GMP, HACCP และ HALAL

– สารสกัดจากธรรมชาติ100%

ไร้สารเคมี ไร้สารกันบูด ไร้สารกันเม็ดเปลี่ยนสี

เพราะเราตั้งเป้าหมายให้ผู้ทานทุกวัยไม่ว่าจะเด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัย ออกแบบมาให้ผู้ป่วยตับไตสามารถทานบำรุงได้ จึงไม่มีผลข้างเคียงต่อตับไต และสามารถทานต่อเนื่องได้ในระยะยาว GH จึงเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติ ความปลอดภัยสูง มีคุณภาพสารอาหารสูง และดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักอย่างแท้จริง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 081-565-9174

เว็บไซต์: www.gh3protein.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ Puritan’s Pride ABC Plus Senior Multivitamin

ezgif-1-4619bc1a8e

วิตามินรวม ผู้สูงอายุ Puritan’s Pride ABC Plus Senior Multivitamin ขนาด 120 เม็ด วิตามินและแร่ธาตุรวม สำหรับบำรุงร่างกายผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกาย หรือบำรุงร่างกายทั่วไป และเหมาะสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น อุดมด้วยสารอาหารกว่า 30ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย( วิตามิน A, B1, B2, B6, B12, C ,D, E, K, Folic Acid, Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, Zinc, Magnesium, Lycopene, Lutein และอื่นๆ)

วิธีรับประทาน – รับประทานวันละ 1 เม็ด หลังอาหารทันทีตามแต่มื้อที่สะดวก

ข้อพึงระวัง

– หากกำลังตั้งครรภ์, หรืออยู่ระหว่างการพยาบาลพิเศษ หรือการใช้ยาใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาก่อนการใช้งาน.

– ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใด ๆ เกิดขึ้น.

– เก็บให้พ้นมือเด็ก

– เก็บไว้ในอุณภูมิห้องปกติ

– อย่าใช้หากพบความเสียหายแตกหักของภาชนะบรรจุ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 093-0504032

เว็บไซต์:  www.puritan.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ ProFlex Gold

ezgif-1-4619bc1a8e

ProFlex Gold Whey Protein For 50+ โปรเฟลคซ์ โกลด์ ขนาด 700 กรัม อายุยิ่งมาก ร่างกายยิ่งต้องการการดูแลที่ดีกว่า ขอแนะนำ ProFlex GOLD เวย์โปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เกิดภาวะขาดโปรตีนในร่างกายมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ เพราะมีความเหนียวและเคี้ยวยาก และทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนัก ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อร่างกาย เช่น เหนื่อยง่าย เป็นหวัดบ่อย ผิวหนังเหี่ยวย่น ไม่ชุ่มชื้น ปวดหลัง ชาตามนิ้วมือ ขา หงุดหงิดง่าย หลงๆ ลืมๆ ProFlex GOLD เวย์โปรตีน จึงถูกคิดค้นขึ้นมา สำหรับดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ รับประทานง่ายเพียงวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

คุณสมบัติ 

– เป็นเวย์โปรตีนนำเข้าที่ได้รับรองคุณภาพ จากองค์การอาหารและยา (อย.)

– ช่วยเสริมอาหาร เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ของผู้สูงวัยอายุเกิน 50 ปี

– ช่วยซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อ ของผู้สูงวัยอายุเกิน 50 ปี

– ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร และดูดซึมสารอาหารของร่างกาย

– ช่วยปรับสมดุลของระบบน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

– ช่วยบำรุงหัวใจ และช่วยให้หัวใจแข็งแรง

– ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

– ช่วยบำรุงผิวพรรณ และเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียม

– ช่วยเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และกลูต้าไธโอนในร่างกาย

– ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย

– ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

วิธีรับประทาน

รับประทานวันละ 1-2 ครั้ง ในปริมาณ 1 ช้อนตวง (ช้อนตวงแถมมากับผลิตภัณฑ์) ละลายในน้ำเย็น นม หรือน้ำผลไม้ ปริมาตร 250 มิลลิลิตร อาจเติมผลไม้ น้ำผึ้ง หรือโยเกิร์ต เพื่อเพิ่มรสชาติ และสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้

ช่วงเวลาที่แนะนำในการทาน

30 นาทีก่อนอาหารเช้า 30 นาทีก่อนอาหารมื้อเย็น 30 นาทีก่อนนอน 10 – 15 นาที หลังออกกำลังกาย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์:  www.shopat24.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ NUTREN OPTIMUM

เพราะในแต่ละวันร่างกายของเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจากอาหารมื้อหลัก จึงมีตัวช่วยเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ Nutren นิวเทรน
ออปติมัม 800g อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้สูงอายุ กลิ่นวานิลลา (1x800g) ตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารตรงกับความต้องการของร่างกายและได้รับประโยชน์สูงสุด

คุณสมบัติ

นิวเทรน ออปติมัม
Nutren นิวเทรน ออปติมัม 800g อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับผู้สูงอายุ กลิ่นวานิลลา (1x800g) มีปริมาณสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีส่วนประกอบของเวย์โปรตีน โปรตีนคุณภาพดี รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น มีจุลินทรีย์ แล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ และมีใยอาหาร เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย มีวิตามินอี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ เหมาะสำหรับผู้ที่เบื่ออาหาร หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารผู้ที่ต้องการเสริมโภชนาการให้เพียงพอ เช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น

วิธีการใช้งาน
น้ำ 190 มล. (อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียล) นิวเทรน ออปติมัม 7 ช้อน 55 กรัม จะได้นิวเทรน ออปติมัมพร้อมดื่มปริมาณ 230 มล.

วิธีการจัดเก็บหลังผสมแล้ว
– ควรใช้ภายใน 4 ชั่วโมงหากเก็บไว้อุณหภูมิปกติ หรือใช้ภายใน 12 ชั่วโมงถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น
– ควรใช้ให้หมดภายใน 4 สัปดาห์ หลังเปิดฝา
– ปิดฝาให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์:  www.nestlehealthscience-th.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ Ensure

ezgif-1-4619bc1a8e

เอนชัวร์ (Ensure) อาหารเสริมง่ายๆสำหรับผู้ป่วยและคนกินยากใช้แทนอาหารมื้อหลักได้เลย หรือหากทานได้น้อย จะใช้เป็นทานอาหารเสริมก็ได้

เอนชัวร์ (Ensure) ให้พลังงาน 230 กิโลแคลอรี/230 มล. เมื่อผสม 6 ช้อนตามสูตร

เอนชัวร์เหมาะกับใคร

– ผู้สูงอายุ สามารถใช้เป็นอาหารหลัก (sole source) หรือ เป็นอาหารเสริมผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ หรือ ใช้เป็นอาหารทางสายให้อาหาร

– ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และ ระยะพักฟื้น

– ผู้ที่ขาดสารอาหาร หรือรับประทานอาหารไม่ครบถ้วน

– กรณีที่ใช้ในเด็ก ให้ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

ข้อห้ามใช้

ห้ามให้ทางหลอดเลือดดำ

ห้ามใช้ในคนที่เป็นกาแลคโตซีเมีย (Galactosemia)

สนใจหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์:  ensure.co.th


อาหารเสริมผู้สูงอายุ Bio flax plus by Giffarine

อาหารเสริมสำหรับคนวัยทอง bio flax plus by giffarine เมล็ดแฟลกซ์เป็นแหล่งของสารลิกแนน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไฟโตเอสโตรเจน สามารถจับกับตัวรับเอสโตรเจนในร่างกายได้ จึงแสดงคุณสมบัติของฮอร์โมนเอสโตรเจนในระดับอ่อนๆ โดยไม่กระตุ้นให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ความเสี่ยงต่อมะเร็ง ในระบบมดลูก เต้านม และรังไข่ จึงได้รับการยอมรับทางการแพทย์ว่า มีความปลอดภัยสูง ช่วยปรับฮอร์โมนเพศหญิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงช่วยบรรเทาอาการวัยทองได้ดังนี้
-ลดอาการร้อนวูบวาบ
-ลดภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับ
-บรรเทาเหงื่อออกเวลานอน
-ช่วยลดอาการช่องคลอดบาง แสบ และอักเสบจากความเสื่อม

– ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมและเยื่อบุโพรงมดลูกได้
– ดูแลสุขภาพกระดูก ป้องกันการสูญเสียมวลกระดูกเนื่องจากภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนได้
– มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยดูแลสุขภาพโดยรวม
– ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดการสะสมของไขมัน
– ช่วยดูแลสุขภาพผิว ลดสาเหตุการเกิดสิว

** เมื่อนำสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์ มาร่วมกับ สารสกัดจากขมิ้นชันและมะขามป้อม จะให้ผลดีคือ
– เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ป้องกันและต้านมะเร็งได้หลายชนิด ลดคลอเรสเตอรอลชนิดเลว ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
– ต้านการเจริญของเนื้องอกและยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม, มดลูก, รังไข่ นอกจากนี้ยังป้องกันการเกิดมะเร็ง ต่อมลูกหมาก และมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: www.giffarine.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ Retire Protection

ezgif-1-4619bc1a8e

อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ Retire Protection ครบถ้วนด้วยสารอาหาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเพราะผู้สูงอายุต้องการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ได้ครบทุกชนิด และขาดสารอาหารที่จำเป็นในแต่ละวัน

รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Retire Protection

รูปแบบ : อาหารเสริมชงดื่ม          ปริมาณ : 15 g.

สรรพคุณอาหารเสริมผู้สูงอายุ ใช้โปรตีนจากพืชซึ่งเหมาะสมกับผู้สูงอายุบำรุงสมองและระบบประสาท ช่วยในเรื่องของความจำ ลดอาการเสื่อมของสมองและปลายประสาทเสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูก และไขข้อ ลดอาการข้ออักเสบ และปวดกระดูก ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล และไขมันในเส้นเลือด มีวิตามินที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

Retire Protection

ผงชงดื่ม Retire Protection เติมเต็มสารอาหารให้ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพที่ดีของวัยชรา บำรุงสมองและระบบประสาท มีทั้งวิตามินและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย พร้อมโปรตีน และแคลเซียมครบถ้วน อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุจะให้โปรตีนจากพืช (โปรตีนจากถั่วเหลือง) ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ย่อยยาก พร้อมบำรุงสมองด้วย vitamin B12 และOemga3 จากปลาทะเลน้ำลึกช่วยในเรื่องความจำและระบบประสาท ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด เสริมแคลเซียมให้กระดูก

Retire Protection เหมาะสำหรับ

ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคน ที่ต้องการอาหารทดแทน รับประทานง่าย และที่สำคัญครบถ้วนด้วยสารอาหาร และต้องการแคลเซียมเข้าไปช่วยบำรุงกระดูก ผู้สูงอายุ ทีต้องการวิตามินในการเติมเต็มระบบประสาท และความจำ และควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

สารสกัดอาหารเสริมผู้สูงอายุ

– Natural Proteinโปรตีนจากธรรมชาติ โปรตีนจากพืช สกัดจากถั่วเหลือง ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ดูดซึมได้ดี มีปริมาณไขมันต่ำ ขึ้นชื่อว่าโปรตีน ย่อมจำเป็นต่อการฟื้นฟู เสริมสร้าง ซ่อมแซม ร่างกายอยู่แล้ว

– Omega 3 โอเมก้า 3 ที่ได้จากปลาทะเลน้ำลึก มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมอง และตับ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ลดอันตรายของโรคทางเดินหายใจ โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคซึมเศร้า

– Shark Cartilage กระดูกอ่อนปลาฉลาม ช่วยในเรื่องของโรคไขข้อเสื่อม ลดอาการข้ออักเสบ และปวดกระดูก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร : 02-370-3193

เว็บไซต์ : www.iherblab.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ Senior Balance ซีเนียรินา

ezgif-1-4619bc1a8e

อาหารเสริมผู้สูงอายุซีเนียรินา ตำรับอายุวัฒนะราชาสมุนไพร บำรุงครบทุกระบบผู้สูงวัย
ทานได้ตั้งแต่วัย40 วัยสูงอายุ วัยทอง ป้องกัน บรรเทา บำบัด บำรุง แข็งแรง เสริมภูมิ อายุยืน ดูแลหัวใจ สมอง สายตา บำรุงกระดูก ข้อเข่า เก๊าท์ ควบคุมไขมัน ความดัน เบาหวาน แก้เลือดจาง แก้อ่อนเพลีย แก้เบื่ออาหาร ต้านมะเร็ง ชะลอแก่ ดูแลผิว เพิ่มพลังชีวิต พิชิตโรค

ท่านมีปัญหาแคลเซียม แอล-ทรีโอเนตเหล่านี้หรือไม่?

– เบื่ออาหาร กินข้าวไม่ได้?
– เป็นมะเร็ง โรคปอด หัวใจ ไขมัน?
– มีความดัน เก๊าท์ เบาหวาน?
– มีภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ SLE?
– มีไมเกรน เวียนหัวบ่อย?
– หมดประจำเดือน มีอาการวัยทอง?
– นอนติดเตียง โรคติดเชื้อ?
– หลังผ่าตัด พักฟื้น ทำเคมีบำบัด?
– ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน?
– ปวดเข่า กระดูกเสื่อม กระดูกพรุน?
– ปวดเมื่อยร่างกาย เส้นประสาทอักเสบ?
– ผิวเหี่ยว แห้ง กระฝ้าริ้วรอย?
– ปัญหาสายตา ตาพร่ามัว มองไม่ชัด?
– เลือดจาง เหนื่อยง่าย ไม่สดชื่น?
– ทำงานหนัก นอนดึก พักผ่อนน้อย?
– นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย หน้าแก่เร็ว?
– ปัญหาความจำ หลงลืมบ่อย?
– ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มีโรคตับ ไตเสื่อม?
– โรคลำไส้ กระเพาะ ท้องผูก?
– เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ?

ซีเนียรินาช่วยอะไรได้บ้าง

– บำรุงสมอง บำรุงกำลัง บำรุงกระดูก ต้านแก่ แก้วัยทอง แก้เบื่ออาหาร ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ บำรุงตับไต

แข็งแรงให้สุดพลัง!มีกำลังวังชา! “ด้วยสมุนไพรและพฤกษาบำบัด สารสกัดกว่า 20 ชนิด”

สูงวัยไม่กลัวป่วย! เพราะมีตัวช่วยสุขภาพดี แนะนำ!อาหารเสริมผู้สูง อายุ”ซีเนียรินา”  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: www.longlifebalance.com


อาหารเสริมผู้สูงอายุ  แคล-ที (CAL-T)

ezgif-1-4619bc1a8e

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที (CAL-T) เพื่อสุขภาพกระดูกและฟันของคนที่คุณรัก บริษัท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์  แคล-ที ได้สนับสนุนงานวิจัยและศึกษาข้อมูลร่วมกับ โรงพยาบาลเมืองเพชร และ โรงพยาบาลนครหล่ม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการวิจัยภาวะโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556ให้บริการตรวจมวลกระดูกให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงภาวะโรคกระดูกพรุนของตนเอง ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความสูญเสียอันเนื่องจาก กระดูกข้อมือ กระดูกสะโพกหักง่าย กระดูกสันหลังทรุด คดและงอ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากภาวะโรคกระดูกพรุน ซึ่งสุดท้ายก็ได้เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคล-ที (CAL-T) ออกมา

ส่วนประกอบของ แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต(แอลเทรเนต)

แคลที (CAL-T) คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกทั่วร่างกายและสร้างกระดูกอ่อนในข้อกระดูกโดยไร้สารตกค้างในร่างกาย รวมถึงยังได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา โดยใน 1 แคปซูล มีส่วนประกอบสำคัญ

สรรพคุณของ แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต(แอลเทรเนต)

แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต หรือ แอลเทรเนต (Calcium L-Threonate) มีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและบำรุงกระดูก และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน นอกจากนี้แคลเซียม แอล ทรีโอเนต ยังสามารถยับยั้งการสลายตัวของกระดูก รวมทั้งสร้างน้ำไขข้อ

แคล-ที สำหรับคนที่คุณรัก

แคล-ที แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต(แอลเทรเนต)สามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุนของคนที่คุณรักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอ เมื่อมีการดูแลสุขภาพกระดูกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้กระดูกและฟันมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณสมบัติแคลเซียมแต่ละชนิด ที่นี่

ผลิตภัณฑ์แคลที

– ส่งเสริมการเสริมสร้างมวลกระดูกทั่วร่างกาย

– Promote the formation of cartilage in the joints

– Calcium extracted from corn very good solubility More than 95% of the calcium absorbed by the body is 9 times more than calcium carbonate.

– can be absorbed into the cells of the body tissues without the need for vitamin D and stomach acid like normal calcium

– Does not create residues in the body does not cause gallstones and does not cause constipation

– Patented from the US FDA

If interested, ask for more details at

Contact number: 062-251-1700

Website:  www.cal-t.com